Svetovanje povezano s strategijo podjetja

Poslovanje podjetja

11 Nov: Podjetja na STEROIDIH – vpliv tehnologije na poslovanje podjetja

Na primeru dobre prakse poslovanja podjetja Mastercard Inc. prikazan učinek vpliva tehnologije na poslovanje podjetja. Tehnologija namreč omogoča kapitalsko nezahtevno poslovanje, rast pa tako ne predstavlja več izzivov iz vidika zagotavljanja virov financiranja.

Company value

16 Apr: Vrednotenje podjetja in kako do višje vrednosti

Izboljšajte vrednotenje podjetja – priporočila glede denarnih tokov iz poslovanja, neto obratnega kapitala, neto investicij, potenciala rasti in minimizacije povezanih tveganj. Odslej brez poglobljenega poznavanja kompleksnih metod vrednotenja podjetij!

Financing structure

19 Mar: Importance of optimal financing structure

Read the article for better understand of financing structure – what should be the proper mix of account payables, financial obligations and equity funding, what are the related challenges, how financing structure impacts the value maximization, etc.