Ocenjevanje vrednosti podjetij

Ocenjevanje vrednosti podjetij
Vrednost podjetja

Ocenjevanje vrednosti podjetij ponujamo skladno z INVAL sistemom, saj le-tako tako preverjeno dosegamo najvišjo možno strokovnost. Gre za kombinacijo ustrezno izbranih pristopov in metodologij, dobre prakse ter obsežne baze znanja ocenjevanja vrednosti podjetij.

Pri ocenjevanju vrednosti se naslanjamo na vodilno literaturo, številne raziskave in strokovne članke, akademske debate in drugo. Svoja stališča redno posodabljamo in dopolnjujemo z vsemi prelomnimi ugotovitvami na področju ocenjevanja vrednosti podjetij kot tudi z mnenji vodilnih gurujev (npr. A. Damodaran, T. Koller, S.P. Pratt, Z.C. Mercer) glede aktualnih problematik.

Zanesljivost in točnost uporabljenih finančnih podatkov zagotavljajo vodilni ponudniki – Bloomberg Professional, S&P Capital IQ, FactSet, Thomson Reuters Eikon, MergerMarket, PitchBook in ostali.

Zavedamo se kritičnosti subjektivne presoje ocenjevalca pri izbiri predpostavk v procesu ocenjevanja vrednosti, zato pogosto modele nadgrajujemo z Monte Carlo simulacijami.

Vrednost podjetja AI

Sprejemajte svoje odločitve na zanesljivih informacijah. Naročite strokovno oceno vašega podjetja danes!

Ocenjevanje vrednosti podjetij

Izpolnite obrazec in pripravimo vam ponudbo …

[recaptcha]