Poslovni načrt – uspešno predstavljena prava ideja!

Kateri so elementi dobre poslovne ideje? Kdaj je “prava ideja” zares ustrezno predstavljena? Kako napisati poslovni načrt, da bo uspešen? Kako naj izgleda in kaj naj vsebuje dober poslovni načrt? Je njegova priprava breme ali pomoč? Zakaj “prava ideja” sploh potrebuje izdelavo poslovnega načrta? Kako se lahko prepričan, da je prava ideja ustrezno zaščitena? Na številna taka in drugačna vprašanja poznamo odgovore!

Poslovni načrt je dokument s katerim se preveri potencial poslovanja in raven tveganja poslovne ideje. Pogosto je prvi korak v smeri realizacije poslovne ideje in je kot tak ključnega pomena. Večina poslovnih idej namreč ne uspe prav zaradi napak pri njihovi izvedbi.

Priprava poslovnega načrta se svetuje vsem gospodarskim družbam ne glede na njihovo velikost in prisotnost na trgu – torej tako “startup” družbam kot tudi že uveljavljenim družbam.

S poslovnim načrtom si povečamo možnosti za uspeh na trgu, nadaljnjo rast in razvoj družbe.

Nameni priprave poslovnega načrta so lahko različni, najpogosteje pa se neposredno nanašajo na:

 • Širitev produktnega/storitvenega portfelja
 • Geografsko širitev poslovanja
 • Lansiranje novega projekta
 • Reorganizacijo in revitalizacijo družbe
 • Zbiranje virov financiranja (dolžniški, lastniški, nepovratna sredstva)

Dobro pripravljen poslovni načrt razkrije izvedljivost poslovne ideje in predvidi njeno uspešnost. Rast in razvoj poslovne ideje sta v prvi vrsti tudi močno odvisna od strategije, zato je k razvoju poslovnega modela potrebno pristopiti premišljeno in upoštevati usmeritve strokovnjakov.

Vloga svetovalca pri pripravi poslovnega načrta je lahko od tega, da poda povratne informacije povezane s kakovostjo poslovne ideje, do tega, da povezuje interesne skupine kot so potencialni kupci, partnerji in investitorji, da nudi strateške usmeritve pri poslovanju, povezuje tehnična in poslovna znanja ter išče možnosti razvoja novih idej.

Zmotno je misliti, da poslovni načrt kakorkoli zavira ali omejuje kreativnost in fleksibilnost. Gre le zato, da pred izvedbo poslovne ideje preverimo njeno smiselnost in dobro spoznamo pot in ovire, ki jih bomo morali premagati.

Sklopi dobrega poslovnega načrta:

 • Analiza okolja
 • Tržna raziskava
 • Organizacija
 • Zagotavljanje proizvoda/storitve
 • Raziskave in razvoj
 • Kadri
 • Časovnica
 • Ključna tveganja in problemi

Obvezni sestavini poslovnega načrta, ki povezujeta zgoraj navedene sklope, se nanašata na finančne projekcije in scenarije uspeha. Skupaj predstavljata osnovo za realno oceno potenciala poslovne ideje in sicer na podlagi predvidenega poslovanja in z njim povezanih tveganj. Kvalitetno pripravljene finančne projekcije se tako nanašajo na bodoče donose, zahtevane investicije v obratni kapital in osnovna sredstva ter obseg nedenarnih kategorij.

Prav finančne projekcije so pogosto tisti jeziček na tehtnici, na podlagi katerega se npr. bankirji, skladi tveganega kapitala idr. odločijo, ali bodo poslovno idejo podprli in s tem omogočili zadostne vire financiranja za njen uspeh.

Kontaktirajte nas in z veseljem vam predstavimo potek sodelovanja in ponudbo!

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.