Poslovno in finančno svetovanje

Consilue združuje strokovnjake specializirane na številnih ozko usmerjenih področjih finančnega, poslovnega in davčnega svetovanja, ki podpirajo stranke v procesu njihovega informiranega odločanja.

Stranke nas povezujejo s pojmi kot so znatna podpora, popolna predanost, kreativno razmišljanje, sveže perspektive in vodenjem, ki se odraža v pragmatičnih rešitvah.

Močna baza znanja in povezav nam omogoča, da realiziramo obljubljeno in kot taka predstavlja enega izmed ključnih stebrov v partnerskem odnosu s stranko.

Trudimo se ustvarjati trajno vrednost ne samo za naše stranke, pač pa tudi za lastnike, zaposlene in širšo družbo. Razumemo, da je zaupanje nekaj, kar si je potrebno izboriti dan za dnem.

Strategija // Razvoj poslovnih načrtov // Organizacija & spremembe // Upravljanje iz vidika vrednosti // Upravljanje s tveganji // Pridobivanje virov financiranja // Licenciranje in franšizing // Optimizacija poslovnih procesov // Upravljanje z blagovnimi znamkami // Davčna optimizacija

Neodvisni pregledi poslovanja // Odličnost finančnega managementa // Odličnost informacijskega managementa // Odličnost v prodaji & trženju // Odličnost dela s človeškimi viri // Upravljanje dobavne verige (SCM) & Odličnost v logistiki

Priprava planov investiranja // Optimizacija naložbenih portfeljev // Indikativna vrednotenja // Vrednotenje finančnih derivatov

Vrednotenje podjetij // Vrednotenje nepremičnin // Vrednotenje neopredmetenih sredstev // Vrednotenje projektov // Mnenje o pravičnosti

Pomoč v procesu priprave na prevzem ali prodajo // Skrbni pregled za kupca ali prodajalca // Svtovalne storitve vezane na integracijo po združitvi ali prevzemu // Iskanje strateških partnerjev // Managerski prevzemi // Prevzemi z vzvodom

Prostovoljne in prisilne poravnave // Prestrukturiranje dolga // Načrti finančnega prestrukturiranja // Plan dezinvestiranja

Sistemi poslovne inteligence (BI) // ERP // Excel modeliranje

mxval
Ocenjevanje vrednosti podjetij
Prodaja in nakup podjetja