Denarni tok

Company value

16 Apr: Vrednotenje podjetja in kako do višje vrednosti

Izboljšajte vrednotenje podjetja – priporočila glede denarnih tokov iz poslovanja, neto obratnega kapitala, neto investicij, potenciala rasti in minimizacije povezanih tveganj. Odslej brez poglobljenega poznavanja kompleksnih metod vrednotenja podjetij!