Politika zasebnosti

Ta izjava o zasebnosti pojasnjuje, katere podatke zbiramo o vas, za kaj jih uporabljamo in komu jih dajemo. Določa tudi vaše pravice v zvezi z vašimi informacijami in kam se lahko obrnete za več informacij ali poizvedbe. Za podrobnejše razumevanje preberite spodnje sklope.

Na koga se ta izjava o zasebnosti nanaša in kaj zajema?

Domena consilue.com vsebuje splet spletnih strani, globalnih in državnih, ki jih ponuja mreža Consilue ali katera od njenih neodvisnih družb članic ali njihovih povezanih subjektov. Ta izjava o zasebnosti se nanaša na pravni subjekt Peter Šinkovec s.p., s sedežem na naslovu Grajska pot 16, SI-4220 Škofja Loka (matična številka: 8830649000; davčna številka: 37284452). Ko se v tem pravilniku sklicujemo na »spletno stran«, se navezujemo na posebne spletne strani consilue.com, označene z isto jezikovno zastavico.

Zavezani smo k zaščiti vaše zasebnosti in ravnanju z vašimi podatki na odprt in pregleden način.

Ta izjava o zasebnosti določa, kako bomo zbirali, obdelovali, hranili in ščitili podatke o vas, ko:

 • nudimo storitve vam oz. našim strankam,
 • uporabljate “našo spletno stran” oz.
 • izvajamo druge aktivnosti, ki se navezujejo na naše poslovanje.

Ta izjava o zasebnosti vsebuje tudi informacije o skupni rabi vaših osebnih podatkov znotraj mreže Consilue in z izbranimi tretjimi osebami (na primer našimi ponudniki storitev).

V tej izjavi o zasebnosti se vaši podatki naslavljajo kot “osebni podatki”. V nadaljevnaju se lahko sklicujemo na zbiranje, zaščito, shranjevanje in ravnanje z vašimi osebnimi podatki z izrazom “obdelava“.

Katere podatke zbiramo?

Osebne podatke o vas bomo zbirali ali pridobivali v povezavi z opravljanjem storitev za vas ali naše stranke. Vaše osebne podatke pa zbiramo tudi, ko uporabljate našo spletno stran.

Osebne podatke lahko zbiramo ali pridobivamo, ker nam jih vi posredujete (na primer preko obrazca na naši spletni strani), ker nam jih dajo drugi (na primer vaš delodajalec ali svetovalec ali tretji ponudniki storitev, s katerimi sodelujemo) ali ker so javno dostopne.

Osebne podatke pa zbiramo ali pridobimo od vas tudi z opazovanjem ali sklepanjem na podlagi interakcije z vami ali drugimi. Na primer za izboljšanje vaše izkušnje z našo spletno stranjo in zagotovitev njenega učinkovitega delovanja uporabljamo piškotke. Dodatne informacije o tem, kako uporabljamo piškotke in druge tehnologije sledenja ter kako jih lahko nadzirate, najdete v naši Politiki piškotkov.

Osebni podatki, ki jih zbiramo ali pridobimo, lahko vključujejo: vaše ime; starost; datum rojstva; spol; email naslov; telefonsko številko; domači naslov; državo prebivališča; življenjski slog in družbene okoliščine (na primer vaše zabave); družinske okoliščine (na primer vaš zakonski stan in vzdrževane osebe); podrobnosti o zaposlitvi in izobraževanju (na primer organizacija, v kateri delate, naziv delovnega mesta in podatke o izobrazbi); finančne in davčne informacije (na primer vaš dohodek in davčno prebivališče); vaše objave v spletnih dnevnikih, forumih, wikijih in drugih aplikacijah in aktivnosti na družbenih omrežjih; vaš IP naslov; vrsto in jezik brskalnika; čas dostopa; podrobnosti o pritožbi; podrobnosti o tem, kako uporabljate naše izdelke in storitve; podrobnosti o tem, kako radi komunicirate z nami, in druge podobne informacije.

Osebni podatki, ki jih zbiramo, lahko vključujejo tudi tako imenovane “občutljive” ali “posebne kategorije” osebnih podatkov, kot so podrobnosti o: vaših prehranskih potrebah (na primer, kje bi želeli obedovati med sestankom), zdravju (na primer, da vam lahko zagotovimo primerne namestitve v naših zgradbah, z izdelki in storitvami) in spolno usmerjenost (na primer, če nam posredujete podatke o svojem zakonu ali partnerju).

Vrste osebnih podatkov in posebne kategorije osebnih podatkov, ki jih zbiramo, se lahko razlikujejo glede na naravo storitev, ki jih ponujamo vam ali našim strankam, ali pa npr. od načina vaše uporabe spletne strani. V nekaterih redkih okoliščinah lahko zberemo tudi druge posebne kategorije osebnih podatkov o vas, ker nam te podatke dodatno prostovoljno zaupate sami ali pa jih moramo zbrati zaradi zakonskih zahtev.

Kadar nam stranka posreduje osebne podatke o vas, si razumno prizadevamo, da v pogodbo s stranko vključimo klavzule, ki od strank zahtevajo, da spoštujejo zakone in predpise o zasebnosti, pomembne za te informacije; to lahko vključuje na primer ustrezno soglasje k obdelavi teh osebnih podatkov itd.

Zavedamo se pomena varovanja zasebnosti otrok. Naša spletna stran in storitve niso (vsaj ne primarno) namenjeni otrokom. Naša politika ni namerno zbiranje ali shranjevanje informacij o otrocih.

Kako uporabljamo VAŠE OSEBNE podatke?

Uporaba osebnih podatkov za zagotavljanje storitev našim strankam

Vaše osebne podatke uporabljamo za nudenje storitev vam ali drugim našim strankam skladno z zahtevami. Kot del tega lahko vaše osebne podatke uporabimo tudi med dopisovanjem v zvezi s storitvami. Takšna korespondenca lahko poteka z vami, našimi drugimi strankami, drugimi člani mreže Consilue, našimi ponudniki storitev ali pristojnimi organi. Vaše osebne podatke lahko uporabimo tudi za izvajanje skrbnega pregleda v zvezi s storitvami.

Ker svojim strankam ponujamo široko paleto storitev, se tudi načini uporabe osebnih podatkov v zvezi z našimi storitvami razlikujejo. Na primer, lahko uporabimo osebne podatke:

 • o naročnikovih zaposlenih, da bi lažje razumeli njihovo vlogo in s tem povezana tveganja med izvajanjem ocenjevanja vrednosti podjetja
 • o naročnikovih zaposlenih in strankah med izvajanjem skrbnega pregleda (ali podobne storitve) za stranko
 • itd.

Uporaba osebnih podatkov za druge aktivnosti, ki so del poslovanja našega podjetja

Vaše osebne podatke lahko uporabimo tudi za namene ali v zvezi z:

 • veljavno zakonodajo oz. regulativo;
 • zahtevami in sporočili pristojnih organov;
 • upravnimi nameni;
 • finančnim računovodstvom, izdajanjem računov in analizo tveganj;
 • razvojem poslovanja in odnosov s strankami; pri čemer vas kontaktiramo le, če ste stranka oz. imamo vaše soglasje za to; vedno imate možnost, da zavrnete našo ponudbo oz. zahteve;
 • namene zaposlovanja in poslovnega razvoja (npr. pričevanja uslužbencev stranke se lahko z dovoljenjem zaposlenega uporabljajo kot del našega gradiva za zaposlovanje in razvoj podjetja);
 • storitvami, ki jih dobimo od naših strokovnih svetovalcev, kot so odvetniki, računovodje in drugi;
 • zaščito naših pravic in pravic naših strank.

Uporaba osebnih podatkov, zbranih prek naše spletne strani

Poleg zgoraj navedenih namenov, povezanih z delovanjem našega podjetja, lahko uporabimo tudi vaše osebne podatke, zbrane prek naše spletne strani:

 • za upravljanje in izboljšanje naše spletne strani;
 • prilagoditve vsebine naše spletne strani in omogočanje boljše uporabniške izkušnje ter opozarjanje na informacije o naših izdelkih in storitvah, ki bi vas lahko zanimali;
 • za upravljanje in odgovarjanje na informacije oddane preko naše spletne strani.
Pravna podlaga, ki jo uporabljamo za obdelavo osebnih podatkov

Skladno z zakonom moramo v tej izjavi o zasebnosti navesti pravne razloge, na katere se zanašamo pri obdelavi vaših osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke uporabljamo zaradi: (a) pravnih in regulativnih obveznosti, na primer vodenje evidenc za regulativne ali davčne namene ali posredovanje informacij javnemu organu ali organom pregona; (b) informacij potrebnih za zagotavljanje naših storitev vam ali našim strankam; (c) zakonitih interesov, ki se nanašajo na učinkovito nudenje naših storitev vam ali našim strankam; (d) zakonitih interesov za učinkovito in zakonito poslovanje našega podjetja, v kolikor le ti ne prevladajo nad vašimi interesi.

V kolikor obdelujemo kakršne koli občutljive osebne podatke, ki se nanašajo na vas, za katerega koli od zgoraj opisanih namenov, to počnemo, ker: (i) ste nam dali izrecno privolitev za obdelavo teh podatkov; (ii) moramo te podatke obdelati po zakonu, da zagotovimo izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki so nam naložene; (iii) je obdelava potrebna za izpolnjevanje naših obveznosti iz zakona o delovnih razmerjih in drugih zakonov, ki se nanašajo na socialno varnost oz. socialno zaščito; (iv) je obdelava potrebna za uveljavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali (v) so podatki javno objavljeni.

Kjer je zakonsko zahtevano, izbrane trženjske aktivnosti izvajamo le na podlagi prejetega soglasja. V kolikor ne želite od nas prejemati nobenega tržnega gradiva, se lahko v okviru katerekoli takšne komunikacije odjavite.

KOMU RAZKRIVAMO VAŠE PODATKE?

V poglavju “Kako uporabljamo podatke o vas?” si lahko preberete v kakšnih primerih razkrivamo osebne podatke v okviru mreže Consilue, kateri od njenih neodvisnih družb članic ali njihovim povezanim subjektom; tretjim osebam, ki nam zagotavljajo storitve; pristojnim organom (vključno s sodišči in organi, ki urejajo nas ali drugega člana mreže Consilue); vašemu delodajalcu in / ali njegovim svetovalcem; vašim svetovalcem; organizacijam, ki nam pomagajo zmanjšati število goljufij, in drugim tretjim osebam, ki razumno zahtevajo dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, za enega ali več namenov, opisanih zgoraj.

Neosebne, neopredeljene in združene informacije lahko delimo s tretjimi osebami za več namenov, vključno z analitiko podatkov, raziskavami, prijavami in promocijskimi nameni.

Vaše osebne podatke bomo morda morali razkriti tudi, če to zahteva zakon, regulator ali med pravnimi postopki.

Zgoraj navedeni prejemniki vaših osebnih podatkov imajo lahko sedež v državah zunaj Evropske unije, katerih zakonodaja morda ne zagotavlja enake ravni varstva podatkov. V takih primerih zagotavljamo ustrezno zaščito z ukrepi za zaščito vaših osebnih podatkov, ki ustrezajo našim zakonskim obveznostim. Kadar prejemnik ni član mreže Consilue, sporazum temelji na prenosu podatkov na podlagi standardnih pogodbenih klavzul, ki jih je Evropska komisija odobrila za prenos osebnih podatkov v tretje države. Za nadaljnje podrobnosti zgoraj opisanih prenosov in ustrezne zaščitne ukrepe, ki se uporabljajo v zvezi s takimi prenosi, se obrnite na našo Pisarno za zasebnost.

Zaščita vaših osebnih podatkov

Za zagotavljanje varnosti, točnosti in ažurnosti vaših osebnih podatkov uporabljamo vrsto fizičnih, elektronskih in vodstvenih ukrepov. Ti ukrepi vključujejo:

 • izobraževanje in usposabljanje ustreznega osebja, da razume obveznosti povezane z ravnanjem z osebnimi podatki;
 • upravni in tehnični nadzor za omejevanje dostopa do osebnih podatkov na podlagi “potrebe vedeti“;
 • tehnološki varnostni ukrepi, vključno s požarnimi zidovi, šifrirno in protivirusno programsko opremo;
 • fizični varnostni ukrepi, kot so ukrepi povezani z dostopom do poslovnih prostorov.

Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov, pa prenos podatkov preko interneta (tudi po e-pošti) nikoli ni popolnoma varen. Prizadevamo si zaščititi osebne podatke, vendar pa varnosti podatkov, ki se posredujejo nam ali pa jih posredujemo mi, v celoti ne moremo zagotoviti.

Kako dolgo hranimo vaše podatke?

Vaše osebne podatke bomo hranili v naših sistemih najdlje: (i) toliko časa, kolikor je potrebno za ustrezno izvedbo aktivnosti ali izvedbo storitve; (ii) za čas obdobja hrambe, ki se zahteva z zakonom; ali (iii) do konca obdobja, v katerem bi lahko nastale pravde ali preiskave v zvezi z izvedbo naših storitev.

Vaše pravice

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate različne pravice. Še zlasti naslednje:

 • da pridobite potrditev, da obdelujemo vaše osebne podatke, in zahtevajte kopijo osebnih podatkov, ki jih imamo o vas
 • da zahtevate posodobitev vaših osebnih podatkov oz. popravek v kolikor so le-te nepravilni ali nepopolni
 • da zahtevate izbris vaših osebnih podatkov iz našega sistema ali pa omejitev obdelave teh osebnih podatkov
 • da umaknete soglasje k naši obdelavi vaših osebnih podatkov (v kolikor takšna obdelava temelji na privolitvi)
 • da prejmete kopijo vaših osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki in za posredovanje teh osebnih podatkov drugi stranki (v kolikor obdelava temelji na privolitvi ali pogodbi )
 • da nasprotujete naši obdelavi vaših osebnih podatkov.

Če želite uveljaviti katero od svojih pravic ali če imate kakršna koli druga vprašanja o naši uporabi vaših osebnih podatkov, nam pišite, pokličite ali nam pišite na spodnji naslov:

Pisarna za zasebnost

Peter Šinkovec s.p., Grajska pot 16, SI-4220 Škofja Loka

Kontaktna oseba: Peter Šinkovec
Telefon: 040 673 557
E-pošta: peter.sinkovec@consilue.com

Te kontaktne podatke lahko uporabite tudi, če želite vložiti pritožbo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Pravica do pritožbe

Če ste nezadovoljni z načinom, kako smo ravnali z vašimi osebnimi podatki ali s kakršno koli poizvedbo o zasebnosti ali zahtevo, ki ste jo postavili pri nas, imate pravico, da se pritožite pri organu EU za varstvo podatkov (DPA) v vaši jurisdikciji. Če želite biti preusmerjeni na ustrezni urad za varstvo podatkov, nas kontaktirajte, na zgoraj naveden kontakt.

Spremembe pravilnika o zasebnosti

To izjavo o zasebnosti lahko občasno spremenimo ali dopolnimo.

S spremembo vas seznanimo tako, da spremenimo spodaj naveden datum posodobitve te izjave o zasebnosti. Nova spremenjena ali spremenjena izjava o zasebnosti začne veljati od datuma posodobitve dalje. Zato vas pozivamo, da redno pregledujete to izjavo, da boste obveščeni o tem, kako varujemo vaše osebne podatke.

Zadnja posodobitev: April 2021.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.