Prevzemi in združitve

Company value

16 Apr: Vrednotenje podjetja in kako do višje vrednosti

Izboljšajte vrednotenje podjetja – priporočila glede denarnih tokov iz poslovanja, neto obratnega kapitala, neto investicij, potenciala rasti in minimizacije povezanih tveganj. Odslej brez poglobljenega poznavanja kompleksnih metod vrednotenja podjetij!

Financing structure

19 Mar: Importance of optimal financing structure

Read the article for better understand of financing structure – what should be the proper mix of account payables, financial obligations and equity funding, what are the related challenges, how financing structure impacts the value maximization, etc.