Ljubljana, Slovenia, EU

Kako poslovati, da zares ustvarite več zase? EVA model v praksi.

VODILNE MULTINACIONALKE S PRIDOM IZKORIŠČAJO NAPREDNA ZNANJA STRATEŠKIH POSLOVNIH FINANC (VKLJ. Z EVA), Z OPTIMALNIM POSLOVANJEM PA TIHO TLAKUJEJO POT DO PREPOZNANIH MILIJONSKIH POTENCIALOV.

V današnjem času smo priča hudi bitki med akterji na globalnem trgu. Svet se hitro spreminja. Zahteva agilna in samoučeča se podjetja, ploske organizacijske strukture, inovativnost v celotni dobavni verigi in širše, vpeljavo digitalnega sistema v vse procese ter številne druge karakteristike brez katerih danes ne gre. Poslovanje je v globalizaciji postalo kompleksno v svoji preprostosti, kot eno ključnih vprašanj pa se postavlja tudi vprašanje o ustreznem upravljanju podjetij.

Upravljanje podjetij na osnovi vrednosti (angl. value-based management) je v dobrih dveh desetletjih postalo religija vodilnih korporacijah po svetu. Gre za teorijo strateških poslovnih financ, ki stremi k maksimizaciji vrednosti za lastnike. Vrednost je namreč edini indikator poslovanja, ki odraža prav vse informacije zares celovito in v pravi luči, posredno pa tako naslavlja vse procese in vse deležnike.

»Edini relevanten KPI za lastnike je vrednost podjetja.«

Upravljanje na osnovi vrednosti – kdo / kako uspešno?

Kot primer dobre prakse rad navedem kemični koncern Sika Group, s sedežem v Švici. Gre za multinacionalko, ki je z 200 tovarnami prisotna v 101 državi sveta. Ustvari cca 6,25 mlr CHF neto prodaje, lastnikom pa že vrsto let prinaša donos na investiran kapital v višini 25-30%. Ustvarjena dodana vrednost na zaposlenega je 115.000+ CHF. Pod krovno znamko Sika pa se aktivno trži 850+ produktnih znamk. Družba vztrajno raste, organsko in anorgansko. Samo v letu 2017 je izvedla 7 prevzemov in registrirala 74 patentov. In zakaj so tako uspešni? V veliki meri prav zaradi strateške odločitve, da v vse procese odločanja uvedejo presojo po EVA modelu (beri: Economic Value Added Model).

Poglejmo na poslovanje te multinacionalke iz druge perspektive. Sika Group je pravzaprav skupek projektov. Vsak projekt ima svoje donose in svoja tveganja. Glede na omejeno število resursov se na vseh nivojih odloča racionalno, k poslovnim odločitvam pa pristopa premišljeno. Nič ni narobe s projekti z relativno skromno donosnostjo, če se pri njih relativno malo tvega. Prav tako ni nič narobe z visokimi tveganji, če se lahko upravičeno pričakuje visoke donose. Skratka, poslovanje se razume v kontekstu ustvarjanja vrednosti. Ko enkrat stvari vidimo na tak način, potem je odločanje smešno enostavno. Ustrezne so torej vse tiste odločitve, ki ustvarjajo presežno vrednost ob upoštevanju povezanih tveganj.

Odločanje po EVA modelu v praksi

Primer analize prevzema v Turčiji z EVA (grafika je simbolna; uporabljene so namišljene številke):

EVA - economic value added

Komentar na zaključke analize EVA modela: Prevzem družbe v Turčiji generira znatno dodano vrednost (na grafu: 195 mio CHF). Management se odloči za izvedbo prevzema, saj poteza plemeniti vrednost.

Primer analize vpeljave nove linije izdelkov z EVA (grafika je simbolna; uporabljene so namišljene številke):

EVA - Economic value added

Komentar na zaključke analize EVA modela: Linija izdelkov za prodajo na izbranem razvitem trgu ni primerna, saj zaradi relativno nizke profitabilnosti taka odločitev uničuje vrednost (na grafu: -5 mio CHF). Management se odloči poiskati alternativne priložnosti.

Kot razvidno iz grafov, je razumevanje upravljanja na osnovi vrednosti relativno enostavno. Še več, gre za poenoten sistem odločanja, ki znotraj celotne organizacije zelo natančno in jasno začrta tudi prioritete. Večjo presežno vrednost kot posamezen projekt ustvari, pomembnejši je. V prvi vrsti se s takim načinom upravljanja zares poskrbi, da se v podjetju delajo prave stvari, šele nato pa se osredotoča na učinkovitost same izvedbe. S takim pristopom se uravnovesijo tudi kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne izbire; na široko se odpre vrata dobrim investicijam; izboljša se alociranje resursov; poveča se transparentnost delovanja, itd.

Za upravljanje podjetij na osnovi vrednosti se vse pogosteje uporablja tudi izraz pametno upravljanje. Pristop namreč nudi vzvod za uporabo znanj kapitalskih trgov v kombinaciji s poglobljenimi analizami poslovanja, industrije in tržnih priložnosti. Doprinos uporabe le-tega je torej zares velik, vsaka optimalna poslovna odločitev pa okrepi relativno moč podjetja. Na dolgi rok uporaba takega pristopa pomeni, da ste zakorakali na pot gotovega uspeha. Tako kot to že nekaj časa zelo uspešno počno nekatere vodilne multinacionalke.

Izvorni članek: P. Šinkovec (2018). Kako poslovati, da zares ustvarite več zase. Svet kapitala (priloga Dela).

Svet kapitala - Delo - Peter Sinkovec - Consilue - Kako poslovati, da zares ustvarite vec zase

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.