Ljubljana, Slovenia, EU

EBITDA in EBITDA marža – vse kar morate vedeti!

EBITDA je dobro poznana finančna matrika. Gre za relativno dober približek denarnemu toku iz poslovanja. Pogosto jo uporabljajo managerji, bankirji, ocenjevalci vrednosti, analisti in številni drugi.

Izračun matrike je bolj kot računovodskemu poročanju namenjen poslovodnemu računovostvu in zato največkrat ni podrobneje opredeljen. Veliko vlogo igra narava posameznih računovodskih postavk in sporočilnost.

EBITDA nam pove koliko dobička pred obrestmi, davki, amortizacijo izbrano podjetje ustvari z investiranim kapitalom. Negativna EBITDA za podjetje predstavlja alarm, saj sporoča, da se podjetje pri svojem poslovanju srečuje s pomembnimi fundamentalnimi problemi.

Običajno ljudje iz stroke uporabljajo normalizirano EBITDA. Normalizacija EBITDA vsebuje prilagoditve managementa, pro-forma prilagoditve in druge prilagoditve. S takimi prilagoditvami se naslovi dogodke enkratne narave in druge dogodke, ki po naravi ne sodijo v kontekst normalnega poslovanja in lahko popačijo “pravo sliko”.

Pomembno je še enkrat poudariti, da je omenjena matrika zgolj približek denarnega toka iz poslovanja. Bilo bi jo napačno enačiti z denarnim tokom iz poslovanja, ker slednja namreč ne upošteva denarni tok potreben za financiranje obratnega kapitala.

Kot finančna matrika dominira v finančnem svetu. Je relativno zelo enostavna in hitra za uporabo, daje pa že relativno zanesljive rezultate. Še posebej pogosto se uporablja predvsem v povezavi s pojmi kot so finančni dolg, vrednost podjetja, indikatorji poslovanja:

Finančni vzvod: Finančni dolg/EBITDA

Ta matrika kaže razmerje med finančnim dolgom in sposobnostjo podjetja, da generira denarni tok iz poslovanja pred amortizacijo. Splošno rečeno v večini primerov vzvod >3- 4 za poslovne banke ni več sprejemljiv.

Pokritje obresti: EBITDA / Finančne obresti

Ta matrika prikazuje sposobnost podjetja, da pokriva finančne obresti z denarnim tokom iz poslovanja pred amortizacijo. Vrednost <1 ni vzdržna.

Mnogokratnik vrednosti: Vrednost podjetja/EBITDA

Ta matrika prikazuje percepcijo trga glede vrednosti podjetja glede na njegovo sposobnost ustvarjanja denarnega toka iz poslovanja pred amortizacijo.

Kazalnik poslovanja: EBITDA / Celotni prihodki (EBITDA marža)

Ta matrika omogoča relativno primerjavo z drugimi podjetji in v kombinaciji z drugimi matrikami sporoča uspešnost oz. učinkovitost poslovanja.

EBITDA ima tudi svoje izpeljanke in sicer EBITDAR in EBITDARM in sicer za primere kjer je vpliv najemnin, prestrukturiranj, kompenzacij uprave in drugo lahko znaten. Slednje predvsem velja v trgovini, zdravstvu, nepremičninskih družbah itd.

Danes se vse več strokovnjakov zaveda tudi s to matriko povezanih pomankljivosti. Številni so za ta namen preklopili na uporabo naprednejših modelov, ki bolj celostno obravnavajo poslovanje podjetja. Poznamo jih pod kraticami EVA, RI, CFROI, DCF itd. Čeprav omenjeni finančni modeli bistveno naprednejše in bolj poglobljeno naslavljajo poslovanje podjetja, pa so bistveno bolj kompleksni za obravnavo. Zahtevajo pa tudi uporabo številnih subjektivnih predpostavk.

Vas zanima kako izboljšati poslovanje vašega podjetja? Dovolite nam, da vas usmerimo.

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.