Ljubljana, Slovenia, EU

Vrednotenje podjetja in kako do višje vrednosti

Ste se kdaj spraševali kako povečati vrednost vašega podjetja? Je razumevanje vrednotenja podjetja kot tako preveč kompleksno, da bi razbrali kaj vse vpliva na njegovo vrednost? Consilue svetovalci specializirani za ocenjevanje vrednosti so zbrali ključna priporočila kako enostavno pristopiti k optimizaciji vrednosti podjetja. Sedaj imate priložnost, da strateško pristopite k maksimizaciji vrednosti za lastnike!

Vrednotenje podjetja in poenostavljeno razumevanje generiranja vrednosti

Na vrednost podjetja vplivajo denarni tokovi iz poslovanja, spremembe v neto obratnem kapitalu, neto investicije, potencial rasti in tveganja povezana  s poslovanjem. Kakršnikoli ukrepi, ki izboljšujejo te determinante, vplivajo na boljše vrednotenje podjetja in posledično večajo vrednost naložbe v podjetje.

Kakorkoli že, velik pomen v procesu vrednotenja podjetja in na vrednost podjetja kot tako ima tudi zunanje okolje. Zato je pomembno, da razumemo vrednost v povezavi z makroekonomskimi razmerami, stanjem v industriji in trendi. Izbrati pravi trenutek za nakup ali prodajo podjetja je iz vidika zunanjih faktorjev tako ključnega pomena.

Nasvet: Kot svetovalci pogosto stranki predstavimo vrednost podjetja v odvisnosti od časa. Stranka tako dobi vpogled v kateri fazi cikla vrednosti se trenutno nahaja podjetje, kar služi kot dobro referenčno izhodišče za nadaljnje odločanje – prodati / kupiti podjetje ali ne.

Prioritiziranje ukrepov – delajte prave stvari

Spodnja priporočila za boljše vrednotenje podjetja imajo v primeru različnih podjetij različno težo. Potrebno je razumeti, da večjo dodano vrednost kot podjetje ustvari v dobavni verigi, večji strateški pomen ima in višje bo vrednotenje takega podjetja. Povedano z drugimi besedami, ukrepi, ki naslavljajo glavne potrebe in pričakovanja pomembnih deležnikov na efektiven in učinkovit način, so tisti, ki jim morate pripisati največji pomen.

Do višjega vrednotenja podjetja z enostavnimi ukrepi

Boljše vrednotenje podjetja, korak 1: Zagotovite visoke denarne tokove iz poslovanja

– Diferencirajte vaše izdelke in storitve
– Pripišite večji pomen blagovni znamki
– Poslužujte se pristopov, ki krepijo odvisnost vaših strank od vas
– Fokusirajte se na najbolj profitabilne izdelke in storitve
– Prevzemite ustrezen prodajni in trženjski pristop in povečajte svoje prihodke
– Cenite zaposlene in znižajte fluktuacijo
– Vzpostavite barijere za vstop na trg
– Pridobite si pogajalsko moč v povezavi z ostalimi v dobavni verigi
– Izkoriščajte popuste povezane s predplačili
– Nadzorujte in optimizirajte stroške
– Povečujte produktivnost zaposlenih
– Optimizirajte obrestne mere in davčne odhodke

Boljše vrednotenje podjetja, korak 2: Optimizirajte vaš neto obratni kapital

– Vzpostavite partnerski odnos z vašimi strankami in dobavitelji
– Izpogajajte si boljše poslovne pogoje (cena, kvaliteta, poprodajne storitve, rok plačila)
– Optimizirajte raven zalog in dni obračanja

Boljše vrednotenje podjetja, korak 3: Optimizirajte neto investicije

– Dajajte poudarek trendom
– Izberite pravi čas za prevzem novih tehnologij
– Previdno planirajte investicije – naj se odrazijo v potencialu rasti
– Povečujte zmogljivosti skladno z rastjo povpraševanja
– Poskrbite za to, da nivo vaših investicij pokriva potencial rasti
– Optimizirajte financiranje

Boljše vrednotenje podjetja, korak 4: Povečajte potencial rasti

– Bodite inovativni pri vašem poslovnem modelu in si domislite kreativno strategijo poslovanja
– Poskrbite, da vsak proces v vašem podjetju ustvarja vrednost za vaše stranke
– Razvijajte nove izdelke in storitve – bodite vodilni v naslavljanju potreb strank

Boljše vrednotenje podjetja, korak 5: Znižajte tveganja poslovanja

– Poskrbite, da bo nivo vaše zadolženosti na optimalnih ravneh
– Ustrezno diverzificirajte proizvode in storitve
– Razpršite vašo prodajo in znižajte geografska tveganja
– Pridobivajte posle primernih velikosti
– Redno spremljajte poslovanje in tveganja svojih kupcev in dobaviteljev
– Zagotovite si primerno visok delež fiksnih stroškov v strukturi poslovanja
– Poskrbite za dobro informiranost lastnikov
– Postavite transparentnost poslovanja na prvo mesto

Maksimiziranje vrednosti mora biti glavni kriterij pri vodenju podjetja. Zato poskrbite, da boste ves čas vedeli kakšna je vrednost vašega podjetja in sledili ukrepom, ki povečujejo le-to skladno s prioritetami. Izjemnega pomena je tudi, da upravljanje podjetja iz vidika maksimizacije vrednosti približate deležnikom in vzpostavite sistem ključnih kazalnikov vrednosti, ki bo skladen s temi principi.

Kot racionalni investitor je dobro, da poznate tudi vašo izstopno strategijo. Kot lastnik ne boste trajno vpeti v vodenje in spremljanje podjetja, zato je pomembno, da imate v naprej pripravljen plan dezinvestiranja.

Imate dodatno vprašanje, ki se nanaša na oceno vrednosti podjetja? Odgovore na nekaj pogostejših vprašanj smo zbrali v okviru članka – Vrednost podjetja – Q&A

Vas zanima VREDNOTENJE PODJETJA po naročilu? Klik na povezavo …

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.