Ljubljana, Slovenia, EU

Podjetja na STEROIDIH – vpliv tehnologije na poslovanje podjetja

TEHNOLOGIJA V POSLOVANJE PRINAŠA REVOLUCIONARNE SPREMEMBE. OMOGOČA NOVE RAZSEŽNOSTI OPTIMIZACIJE STROŠKOV NA ENI STRANI IN IZJEMNO HITER TER KAPITALSKO NEZAHTEVEN RAZVOJ NA DRUGI STRANI. TO STOLETJE JE ZA PAMETNE INVESTITORJE OZ. LASTNIKE PODJETIJ TOREJ NEDVOMNO PRELOMNO. IZ VIDIKA POSLOVANJA PODJETJA (BERI: USTVARJANJA VREDNOSTI) SO SE NAMREČ POKAZALE INVESTICIJSKE PRILOŽNOSTI KOT JIH PREJ NI BILO. TO POJASNJUJEMO NA PRIMERU PODJETJA MASTERCARD INC.

Podjetje Mastercard Inc. je specializirano tehnološko podjetje, ki finančnim in vladnim institucijam, trgovcem, podjetjem ter drugim omogoča rešitve elektronskega plačevanja. Z drugimi besedami, podjetje strankam nudi uporabo lastne super-hitre mreže za procesiranje transakcij. Posluje skladno s filozofijo, da se plačevanje kot tako poenostavi in nadgradi, osnovna ideja podjetja pa je zgrajena na predpostavki varnega poslovanja. Danes podjetje beleži več kot 1,8 milijarde imetnikov kartic po vsem svetu, največ v ZDA, Veliki Britaniji, Kanadi in Braziliji. Z leti so znamke podjetja MasterCard, Maestro in Cirrus postale del našega vsakdana in pravi sinonim za nedenarno poslovanje.

Dolgoročno vzdržno doseganje visokih marž

Podjetje je skozi desetletja poslovanja zgradilo nekatere ključne konkurenčne prednosti, ki mu danes zagotavljajo uspeh – med drugim tudi močno blagovno znamko, visok nivo zaupanja v storitve in globalno mrežo partnerstev. Močna blagovna znamka vpliva na visok nivo povpraševanja s strani imetnikov in izdajateljev kartic; visok nivo zaupanja kot element diferenciacije podjetju omogoča visoke profitne marže; globalna mreža partnerstev pa ekonomije obsega in optimalno stroškovno plat poslovanja.

Da Mastercard Inc. posluje zares fantastično pričajo finančni rezultati. Že vrsto let podjetje dosega EBIT maržo nad 50,0%. V letu 2017 je podjetje pri generirani neto prodaji 12,5 milijarde USD tako doseglo kar 6,6 milijarde USD dobička iz poslovanja (oz. EBIT).

Graf: Neto prodaja in EBIT marža podjetja Mastercard Inc.

EBIT marža - poslovanje podjetja

 

Tržni delež glede na število izvedenih transakcij v letu 2017 Mastercard Inc. ocenjuje na 17% (2016: 16%, 2015: 12%). Na poslovanje podjetja so v zadnjih letih vplivali tako višji nivo potrošnje in spreminjanje navad potrošnikov, kot tudi krepitev moči podjetja znotraj industrije. Potencial, ki ga narekujejo t.i. mega trendi je zagotovo voda na mlin tako razvoju industrije kot tudi poslovanju dotičnega podjetja v bodoče.

Potencial ustvarjanja vrednosti – tisto kar šteje!

A zgodba, ki jo poučeni investitorji vidijo v podjetju Mastercard Inc. ali nekaterih drugih tehnoloških podjetjih je dejansko nekoliko globlja. Vse bolj je očitno, kako velik je pravzaprav potencial bodočega ustvarjanja vrednosti v kombinaciji s kapitalsko nezahtevno rastjo poslovanja podjetja.

Tehnologija je namreč iz vidika generiranja vrednosti zanimiv fenomen. Omogoča, da se ekonomije obsega dosegajo z relativno skromnimi investicijami v osnovna sredstva ali neto obratni kapital.

Za tehnološko podjetje kot je Mastercard Inc. rast tako kar naenkrat ne predstavlja opaznejšega bremena financiranja. Z drugimi besedami, obseg poslovanja se lahko čez obstoječo mrežo podjetja relativno enostavno poveča, na ustvarjeno vrednost za lastnika pa ima znaten vpliv. Če upoštevamo dejstvo, da se po grobih ocenah še vedno več kot 80% transakcij po svetu izvede v denarju, časi večjega spreminjanja navad potrošnikov pa se bližajo, potem razumemo o kakšnih številkah je pravzaprav govora.

Kako enostavno podjetje Mastercard Inc. financira svoje poslovanje in rast se lepo kaže že zdaj. Kljub zavidanja vredni 16,0% rasti neto prodaje v letu 2017, je raven lastniškega kapitala ostala na enaki ravni. Visoki tekoči dobički so se torej v celoti izplačali. Investirana sredstva so se povečala, a predvsem na račun finančnega dolga. Zanimivo pa je dejstvo, da se kljub financiranju rasti investiranih sredstev s finančnim dolgom podjetje po kazalnikih zadolženosti razdolžuje. Tržna vrednost kapitala namreč raste hitreje kot finančni dolg.

Poslovanje vsakega podjetja ima specifike. Potrebno je vedeti kako najhitreje do vrednosti!

CEO podjetja Mastercard Inc. Ajay Banga pravi: »Naše investicije so osredotočene na varnost, zaščito in razvoj rešitev, ki omogočajo visoke rasti poslovanja podjetja.« Zelo dobro se namreč zaveda, s katerimi področji so povezana največja tveganja in kje se nahajajo največje priložnosti za ustvarjanje vrednosti za lastnike. Podjetje je v povezavi s temi področji v zadnjih letih izvedlo tudi nekaj strateških prevzemov, s katerimi osvaja pomembne sposobnosti, ki bodo uporabljene kot vzvod v okviru obstoječe mreže. S prevzemom družbe VocaLink Holdings Limited je družba npr. pridobila tehnologijo za napredno procesiranje v okviru avtomatizirane klirinške hiše in poglobljene sposobnosti s področja plačevanja v realnem času iz računov, s prevzemom družbe Brighterion, Inc. pa je družba npr. pridobila tehnologijo za preprečevanje varnostnih vrzeli in boljše razumevanje transakcijskih tokov.

Podjetja, ki kontinuirano ustvarjajo vrednost za lastnike imajo konkurenčno prednost pred konkurenti kot tudi širše gledano, torej v industriji. Da gre v primeru družbe Mastercard Inc. za kombinacijo zelo privlačne industrije in močno razvitih konkurenčnih prednosti pa dokazuje tudi dejstvo, da družba že leta ustvarja znatno višji donos kot ga ustvarjajo tehnološke delnice v povprečju.

Graf: Gibanje delnice podjetja Mastercard Inc. in tehnološkega indeksa

Nakup delnic - primerjava z gibanjem tečaja NASDAQ

Misli vodilnih podjetja Mastercard Inc. so torej skladno s teorijo maksimizacije vrednosti za lastnike strnjene v nekaj besedah: »Najprej varnost, potem pa rast, rast, rast.« Tehnologija v kombinaciji s ključnimi konkurenčnimi prednostmi in ekonomijami obsega je torej odgovor na pametno upravljanje podjetij. Služi kot orodje nadpovprečnega generiranja vrednosti.

Tehnologija in poslovanje drugih prebojnih podjetij

Podjetje Mastercard Inc. torej ponuja plačilne storitve, pa z bančnimi in drugimi storitvami nima prav veliko skupnega; Uber Technologies Inc. ponuja transportne storitve, pa nima prevoznih sredstev; Facebook Inc. se tretira kot medijsko podjetje, pa ne ustvarja medijskih vsebin; Alibaba Group Holding Limited je trgovec, pa na zalogi nima izdelkov; Airbnb Inc. trži nepremičnine, pa le-teh nima v lasti itd.

Pa vi? Se zavedate kako do boljših pozicij na trgu kapitala? Razmišljate o kreativni vpeljavi tehnologije v vaše poslovanje? Razumete, katere investicije podjetja so po svoji naravi dejansko breme za podjetje in katere korak v uspešnejšo prihodnost? Še vedno se iščejo odgovori kako zadeve »uber-izirati« na številnih področjih in tu se skrivajo potenciali za nove milijarderje. Zakaj ne bi bili to vi?

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.