Ljubljana, Slovenia, EU

TOP 4 karierne možnosti za višji management

Ste manager, odprt za večji karierni premik? Potem je članek napisan za vas …

In ne … ni govora o delu v zgoraj naštetih podjetjih, ampak o nečem precej boljšem za vaš žep …

Številni najuspešnejši managerji v Sloveniji se dnevno srečujejo z vprašanji povezanimi z nadaljevanjem svoje kariere. Zavedajo se:

 • da so možnosti vidnejšega napredovanja običajno zelo omejene,
 • da politika nagrajevanja zaposlenih ni in nikoli ne bo zares ustrezno stimulativna,
 • da pri opravljanju svojega poslanstva nimajo zadovoljive avtonomnosti,
 • da poznajo tisti pravi recept za uspeh in imajo željo po več.

Kot odgovor na zgornja izhodišča se pogosto ponudi podjetništvo. A podjetništvo ni management. Ustvariti nekaj iz nič pa ni niti hitro niti enostavno. Prva leta ustanovitve podjetja so pogosto označena kot “mrtva leta”. Nekateri to sprejmejo in podjetništvo vzamejo kot izziv, številni pa se prav zaradi tega ne odločijo narediti kakršenkoli večji premik. In prav zato se je potrebno zavedati, da obstajajo tudi manj poznane alternative. Take, ki so pogosto bistveno primernejša izbira za višji management.

Managerji z odprtjem zagonskega podjetja zapostavljajo svoje glavno orožje – poglobljeno znanje in bogate izkušnje managementa.

V nadaljevanju smo pripravili pregled izbranih možnosti nadaljevanja kariere za višji management. Sestavljajo ga možnosti, ki se navezujejo tako na podjetništvo (glej Opcija 1, 2, 3, 4) kot tudi na management (glej Opcija 5, 6, 7, 8). Vse predstavljeno pa temelji na ideji, da je za uresničitev ambicij višjega managementa potrebna vidnejša participacija v kapitalu.

TOP 4 karierne možnosti za višji management - zagonsko podjetje, franšica, iskalni sklad, managerski odkup, prenos družinskega podjetja

 

Katere so TOP 4 možnosti nadaljevanja kariere za višji management?

 • Iskalec v t.i. iskalnem skladu
  Iskalni sklad je izraz za investicijsko sredstvo, v okviru katerega t.i. iskalec od finančnih investitorjev (npr. bogatejši posamezniki, družinske pisarne, skladi tveganega kapitala, skladi zasebnega kapitala) zbere kapital za iskanje prevzemnih priložnosti in prevzem podjetja skladno z vnaprej določeno strategijo, nato pa iskanje izvede, izbrano podjetje prevzame in ga v predvidenem obdobju kot CEO aktivno upravlja. Iskalni sklad je izjemno priljubljen med investitorji, saj prinaša nadpovprečno visoke donose (v povprečju okrog 35% letno), in iskalci, saj jim omogoča nadpovprečno visoko plačo in nagrado v obliki kapitala (običajno se pridobi do 30% lastniški delež). Več o iskalnem skladu si lahko preberete v članku “Iskalni sklad” kot vse atraktivnejša izbira podjetnikov in investitorjev, lahko pa nas tudi kontaktirate za bolj poglobljeno predstavitev iskalnega sklada.
 • Managerski odkup podjetja
  Managerski odkup podjetja je oblika vstopa v manjšinski ali večinski del lastništva podjetja, kjer management deluje. Izvede se lahko z lastnimi sredstvi oz. s podporo sredstev drugih. Oblika odkupa kot taka ima svoje prednosti tako za obstoječe lastnike, management kot tudi investitorje, ki tako transakcijo podprejo. Za obstoječe lastnike je managerski odkup podjetja relevanten zaradi npr. zaupanja v kontinuiteto poslovanja, višje hitrosti in manjših tveganj procesa prodaje, nerazkrivanja občutljivih podatkov konkurenčnim podjetjem, itd. Za management in investitorje, ki ga podpirajo, pa managerski odkup podjetja predstavlja priložnost ustvarjanja višjega donosa ob zmernejših tveganjih. O prednostih in slabostih managerskega odkupa podjetja, o pristopu, o izzivih in naslavljanju pričakovanj različnih akterjev, si preberite v članku “Managerski prevzem – unikat med odkupi“, lahko pa nas tudi kontaktirate za bolj poglobljeno predstavitev.
 • Odkup podjetja z vzvodom
  Odkup podjetja z vzvodom je oblika vstopa v lastništvo podjetja, ki je v tujini bistveno pogostejša in manj stigmatizirana kot pri nas. Ideja odkupa z vzvodom je, da management s pomočjo visokega finančnega vzvoda in z eventuelno podporo so-investitorjev, pridobi vidnejše lastništvo, ki se nato največkrat odplačuje z denarnim tokom podjetja. Lastniški delež in podpora so-investitorjev managementu omogočata, da aktivno upravljanja prevzeto podjetje. Primernost opcije je zaradi visokega vzvoda sicer občutljiva na spremembe v zunanjem okolju. Izbrane značilnosti odkupa podjetja z vzvodom lahko pogosto vidimo tudi v kontekstu iskalnih skladov in managerskih odkupov.
 • Prenos domačega podjetja
  Prenos domačega podjetja seveda ni na voljo vsem. Pogoj je seveda, da družinsko podjetje obstaja in da so starši pripravljeni prenesti posel nasledniku. Prenos se lahko izvede kot dedovanje, kot odkup ali pa kot neke vrste hibrid obojega. V primerih prenosa domačega podjetja se vse vrti okrog nasledstva. Za tak prevzem pa velja, da pogosto poleg ekonomskih interesov, vključuje tudi številne druge, predvsem take, ki odražajo voljo in pričakovanja svojih predhodnikov. Prenos domačega podjetja sicer predstavlja bolje poznano možnost, ne glede na to, pa kljub temu skriva številne pasti. Predvsem to, kako organizirati prenos, da bo omogočal deljenje znanja in izkušenj predhodnikov, ne bo pa hromil potenciala, ki ga skrivata podjetje in novi management.

Zakaj bi moral management primarno razmišljati o izpostavljenih možnostih?

 • Poznavanje managementa je ključna konkurenčna prednost
  Poglobljeno znanje in bogate izkušnje managementa so zares veliko vredne. Dejstvo pa je, da do izraza pridejo predvsem v podjetjih, ki so že nekoliko večja in ne v zagonskih podjetjih. Pri obravnavi možnosti nadaljevanja kariere za višji management je torej smiselno razmišljati o oblikah vstopa v lastništvo malih, srednjevelikih in večjih podjetij in sicer na način, ki omogoči, da se managerju pripiše pomembnejšo vlogo in ustrezneje stimulira njegov angažma.
 • Že uveljavljena podjetja so manj tvegana kot zagonska
  Pomembnejša prednost vstopa v nekoliko večje podjetje pa je tudi v tem, da se od managementa ne pričakuje več zelo specifičnih znanj povezanih z industrijo, v kateri podjetje posluje. Prav slednje lahko omogoči hitrejše napredovanje, pa tudi tveganja neuspeha so nižja. Je pa res, da številne morda prestraši absolutno gledano višji začetni vložek ali pa višja stopnja odgovornosti, česar pri podjetništvu običajno ni.
 • Poglejte na vaše možnosti iz vidika naložbe, ne dela
  Posameznikov pravi potencial ustvarjanja vrednosti ne temelji na prispevku njegovega dela (mesečna plača), ampak na prispevku njegovega kapitala (investicija v lastništvo). Ni važno le to, po kakšni ceni vstopate v investicijo, pač pa tudi to, po kakšni ceni izstopate. Mikro in mala podjetja se enostavno odpre, a bistveno težje dobro proda. Srednje velika in velika podjetja se težje kupi in lažje in bolje proda. Na mestu je torej vprašanje, kakšen je horizont investiranja in kakšen razvoj je realno pričakovati. Nadgraditi že uveljavljeno podjetje je eno, razviti zagonsko podjetje v srednje veliko ali veliko podjetje pa je nekaj povsem drugega. Krajši horizont pa daje nenazadnje tudi neke vrste dodatno varnost, da se iz investicije po potrebi prej umaknemo in od tega še vedno nekaj imamo. Ta vidik posamezniki pogosto spregledajo ali pa se jim zaradi časovne oddaljenosti ne zdi dovolj relevanten, kar je seveda velika napaka.

Strokovna literatura poziva podjetnike, da naj zares dobro razmislijo o karakteristikah različnih možnosti kariernih premikov, še preden se dejansko odločijo narediti svoj prvi korak. Ne glede na vse pa je prav, da se preferirajo opcije, ki so povezane s ključnimi kompetencami vsakega posameznika.

Kontaktirajte nas. Naredimo korak naprej v vašo uspešnejšo prihodnost skupaj!

 

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.