Ljubljana, Slovenia, EU

Strategija podjetja po vzoru tuje dobre prakse

Številna slovenska podjetja imajo zares precej potenciala za izboljšave. To nam lahko potrdi že na primer hitra primerjava relativno izraženih tržnih kapitalizacij slovenskih in ameriških podjetij (glej graf mnogokratnikov). Ameriška podjetja dosegajo P/E mnogokratnik v višini 18x, slovenska pa 9x. Mnogokratnik potrjuje, da so Ameriška podjetja za investitorje bolj zanimiva, saj so sposobna ustvariti predvsem znatno višje bodoče denarne tokove na investirano enoto kot slovenska.

V čem je torej ključna razlika? Odgovor – prava strategija podjetja oz. prava filozofija upravljanja!

Investitorji cenijo podjetja, ki delajo prave stvari. Slednje se odraža v višjih mnogokratnikih vrednosti.

Ekonomska struktura razvoja vrednosti podjetij, ki sestavljajo ameriški borzni indeks S&P 500 nadalje razkriva pomembno razliko med enimi in drugimi. Izbrana vodilna podjetja v zadnjih dveh desetletjih svojih vrednosti ne krepijo na račun razvoja opredmetenih sredstev; torej investicij v zemljišča, zgradbe in opremo. Ključ do njihovega uspeha se skriva v razvoju neopredmetenih sredstev.

Strategija podjetja - področje osredotočenosti

Vir: Bloomberg, Consilue analiza.

Za kaj se torej gre? Pojem »neopredmetena sredstva« je kot tak širok, po naravi pa govorimo npr. o pogodbenih razmerjih (licenčnine, sporazume, zaveze, dovoljenja, dogovore, itd.), tehnologiji (patenti in nepatentirano znanje, unikatne tehnološke rešitve, baze podatkov, poslovne skrivnosti vezane na procese, formule, recepte; tehnologija, internetne domene, itd.), trženju (blagovne in druge znamke, imidž, zaupanje poslovnih partnerjev, odnosi z zunanjimi deležniki itd.), kupcih (bodoča naročila, baza strank, pogodbena razmerja, odnosi s strankami, odnosi znotraj industrije itd.), identiteti podjetja (sposobnosti podjetja, konkurenčne prednosti podjetja, korporativna kultura, itd.), artističnih elementih (naravna zanimivost, umetniška dela, unikatna avtorska vsebina, itd.) in drugem.

Ne glede na trende vodilnih ameriških podjetij, v Sloveniji danes še vedno prevladuje miselnost, da je vrednost predvsem v nečem fizičnem, v nečem kar je moč pokazati. Investicije v opredmetena sredstva seveda niso vse po vrsti slabe, obstajajo pa načini, kot je to moč zaključiti iz osnovnih grafičnih primerjav z ameriškim gospodarstvom, da se z investirano enoto da ustvariti bistveno večjo vrednost za lastnike. Poraba resursov – koliko in za kaj – torej zaznamuje našo bodočo poslovno aktivnost, prihodnji uspeh podjetij, njihovo vrednost. Zmotno je namreč prepričanje, da je višina porabe tista, ki odloča o tem kako uspešni bomo. Gre predvsem za to kako iznajdljivi, inovativni in kreativni smo.

Narava večine industrij, v katerih smo Slovenci močno zastopani je kapitalsko in/ali operativno relativno intenzivna. Obenem velja tudi, da so te industrije z izjemo določenih segmentov, večinoma že razvite, s skromnimi stopnjami rasti. Razmere v poslovanju se iz leta v leto zaostrujejo in otežujejo. Podjetja vlagajo zares obilo napora, fizičnega in psihičnega, za relativno (pre)majhne dosežke, pri čemer pa se dosledno vztraja pri dosedanjem početju.

Za lažje razumevanje potrebnega razvoja filozofije upravljanja podjetij in strategije podjetij si poglejmo referenčne primere izbranih tujih družb v segmentu proizvodnje plastične embalaže. Izpostavljam tri globalno delujoča podjetja – AptarGroup Inc., Berry Global Inc. in RPC Group Inc. Omenjene družbe se vse specializirajo za injekcijsko brizganje manjše plastične embalaže, predvsem izdelavo plastičnih pokrovčkov, vsebnikov, posodic in drugih zapiral. Podjetja delujejo globalno, tržijo pa lastne proizvode in sicer s fokusom na prehrambni, kozmetični in farmacevtski industriji, v segmentu FMCG.

Za ustrezno razumevanje najprej poglejmo v preteklost poslovanja. V zadnjih desetletjih je industrija proizvodnje plastične embalaže rasla zelo hitro. Zaradi številnih pozitivnih karakteristik je namreč izjemno hitro zamenjevala dotlej uveljavljene alternative, to je steklo, aluminij in karton. Novi projekti so se pojavljali na vsakem koraku in omenjena podjetja so relativno hitro in enostavno prihajala do novih poslov. Ključ do uspeha v tem času je bila torej kombinacija dostopa do virov financiranja, know-howa in zanesljivosti. Prav hitra rast v tem obdobju je izbranim trem podjetjem omogočila, da so danes večja od velikega števila konkurentov in kot odraz ekonomij obsega lažje konkurirajo na trgu.

Razmere na trgu so danes drugačne. Industrija je že dodobra razvita, konkurenca močna, novih projektov pa je relativno malo. Možnosti generiranja vrednosti z organsko rastjo so se močno upočasnile in izbrana tri podjetja so bila prisiljena spremeniti način svojega razmišljanja oz. poslovanja. Spremenila se je torej strategija podjetja.

Pristopi podjetij so različni, številnim pa je skupno eno – osredotočati so se začela na razvoj neopredmetenih sredstev.

Poglejmo konkretneje. Vodilni v podjetju Aptar Inc. so se ob prvih znakih zaostrovanja razmer v industriji odločili za sofistikacijo, prevzeme podjetij in razvojnih idej pa uporabili kot sredstvo za doseganje željenega. Aptar Inc. danes svoj uspeh temelji na kombinaciji so-oblikovanja trendov, lastnega nišnega inoviranja in strateških prevzemih manjših, bolj inovativnih podjetij ter uveljavljenih srednje velikih podjetij v segmentu farmacije in medicine. Fokus vodstva družbe Aptar Inc. je tako na prevzemih strateških poslov, pridobivanju ustreznih ekonomij obsega, razvijanju ključnih konkurenčnih prednosti na področju oskrbe, iskanju naprednih embalažnih rešitev za naslavljanje novih globalnih potreb itd. Številni patenti in obstoječe ekonomije obsega omogočajo dolgoročno stabilno ustvarjanje dodane vrednosti. Podjetje danes razmišlja v kontekstu ustvarjanja dodane vrednosti znotraj dobavne verige. Pozna probleme končnih uporabnikov, specifike svojih kupcev, MEGA trende in druge ključne elemente. Kontinuirano preseneča trg z novostmi, predvsem takimi, ki naslavljajo spremembe na področju ravnanja z okoljem in življenjskega sloga. Med FMCG podjetji so tako dobro poznani npr. po rešitvah na področjih brezzračnega doziranja, po zapiralih z integrirano fleksibilno membrano za napredno doziranje, po atraktivnejših kombiniranih alternativah kovinskim pokrovčkom pločevink itd. V vseh naštetih primerih gre za prebojno idejo, ki je bila s pomočjo široke mreže in dostopa do pravih strank hitro in uspešno internacionalizirana.

Ustreznost pristopa seveda zavisi od specifik dotičnega podjetja. Konkurenčna družba Berry Global Inc. je kot odziv na zaostrovanje razmer v industriji npr. raje dopolnila svoj produktni portfelj s komplementarnim, precej hitreje rastočim in bolj donosnim segmentom netkanih tekstilij v FMCG segmentu. Poteza se danes kaže sicer za finančno precej močnejšo, na dolgi rok pa se poslovni model ocenjuje kot manj vzdržen in slabše obstojen. Posledično bodoče ustvarjanje vrednosti danes tako predstavlja večji izziv za družbo Berry Global Inc. kot AptarGroup Inc., saj kot odraz nižjega mnogokratnika EV/EBITDA zahteva večjo spremembo EBITDA.

Čeprav prevzemi kot orodje strateškega managementa in kot odraz sprememb v industriji povezujejo oba primera, pa gre v resnici za povsem drugačne tarče in pristope h krepitvi vrednosti. Strategija podjetja Aptar Inc. in strategija podjetja Berry Global Inc. se pomembno razlikujeta. Sta kot noč in dan. Prevzemi so se v zadnjem desetletju v primeru podjetja Aptar Inc. osredotočali na doseganje nadpovprečnih donosov zaradi tržne prevlade v posameznem nišnem segmentu in na zviševanje dodane vrednosti obstoječega produktnega portfelja (kot posledica patenta ali vodilne tehnološke rešitve), v primeru podjetja Berry Global Inc. pa na pridobivanje know-howa na komplementarnih področjih, pospešitev rasti s širitvijo portfelja dolgoročno strateško zanimivih strank, krepitev geografske prisotnosti podjetja itd.

Prevzemi kot taki pa sami po sebi niso garancija za uspeh. Razumevanje ustvarjanja vrednosti in realizacija zastavljenega sta. Slednje lepo prikazuje primer tretjega primerljivega podjetja iz industrije, družbe RPC Group Plc. Zdi se, da je družba v preteklosti prevzemala podjetja brez pravega fokusa, kaj želi doseči. Da gre pri prevzemih za vse drugo kot enostavno zadevo, potrjuje nenazadnje tudi statistika. Povprečen prevzem je prej slab kot dober, slednje pa se prej ali slej začne kazati v sposobnosti generiranja rasti, v tveganjih in/ali donosih. Ne glede na to, da gre pri družbi RPC Group Plc za enega vodilnih igralcev, pa gre v resnici za prikaz podjetja, ki je »zabredlo«. Za prikaz kako hitro lahko trg izravna anomalije. Tržna kapitalizacija je danes kot posledica številnih neoptimalnih poslovnih odločitev relativno nizka, podjetje pa je kljub vodilnemu položaju posledično postalo zanimiva prevzemna tarča PE sklada Apollo Global Management LLC. Podjetje danes posluje pod okriljem Berry Global Inc.

Strategija podjetja - dobra praksa tujih podjetij

Vir: Bloomberg, Consilue analiza.

Kaj torej preostane številnim slovenskim podjetjem? Kakšna naj bo tista prava strategija podjetja? Kako sprememniti filozofijo upravljanja podjetij? Američani nam dajejo lep zgled že dobrih 15 let. Čas je, da sprememnimo percepcijo neopredmentenih sredstev. Da odpremo oči in se odzovemo na spremembe, ki jih zahteva trg. Da prekinemo trenutne upravljavske nebuloze in izklopimo avtopilota. Tradicionalnost in emocionalnost nikakor ne smeta biti vodilo pri upravljanju podjetij, saj nas bosta še drago stali.

Včasih se zazdi, da gre v primeru neopredmetenih sredstev za »temno snov«. Verjamemo, da obstajajo, saj se odražajo v poslovanju podjetja, težko pa kot zunanji opazovalci stvari konkretneje opredelimo, ovrednotimo ali razumemo. Gre za nekaj več. In prav to »nekaj več« je tisto, kar danes dela najboljše najboljše. Pred naslednjo investicijo se torej vprašajmo, kaj je tisto, kar lahko najbolj izboljša naše poslovanje. Resurse nato raje usmerimo v to. Investirajmo zato, ker se najbolj izplača; ne zato, ker pač lahko.

Potrebujete še kakšen bolj konkreten nasvet? Verjamete v to, da je prav strategija podjetja lahko vzvod za pomembnejši preboj vašega podjetja? Poglejmo skupaj kaj se da narediti. Kontaktirajte nas in z veseljem vam predstavimo potek sodelovanja in ponudbo!

Vabljeni tudi k prebiranju objave tega članka v medijih:
– P. Šinkovec (2019). Si želite izstreliti vaše podjetje med zvezde? Razmislite o filozofiji upravljanja podjetij. Svet Kapitala (spletni portal).  POVEZAVA.
P. Šinkovec (2019). Si želite izstreliti vaše podjetje med zvezde? Razmislite o filozofiji upravljanja podjetij. Svet Kapitala (Priloga Dela)

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.