Ljubljana, Slovenia, EU

Vrednost podjetja – Q&A

Vrednost podjetja je pojem, ki zaradi svoje kompleksnosti in aktualnosti vzbuja precej interesa pri podjetnikih in investitorjih. V nadaljevanju zato odgovarjamo na nekatera bolj zanimiva vprašanja, ki jih dobivamo …

Ocenjevalci govorijo o različnih namenih, podlagah vrednosti, metodah, lastnostih deležev, ki se ocenjujejo … So te debate zares potrebne?

Našteti pojmi so žal osnova za to, da se poenotimo glede izhodišč za vrednotenje podjetja. Verjeli ali ne, od izhodišč zavisi kakšna bo ocenjena vrednost.

Kakšna je vrednost mojega podjetja?

Zelo na hitro in grobo lahko ocenite svoje podjetje tako, da dobiček iz poslovanja pred amortizacijo oz. EBITDA pomnožite z mnogokratnikom v razponu 4x – 6x in od dobljenega zneska odštejete finančne obveznosti podjetja zmanjšane za presežek denarnih sredstev in finančne naložbe. Imejte pa v mislih, da predlagani način nikakor NI “a priori” zanesljiv in lahko privede do zaključkov, ki znatno odstopajo od dejanske ocene vrednosti podjetja.

Se mnogokratniki vrednotenj spreminjajo glede na industrije?

Razlike v perspektivnosti industrij iz vidika ustvarjanja vrednosti so precejšnje. Spodaj strnjen pregled median EV-EBITDA mnogokratnikov za izbrane industrije.

Kako težko je oceniti vrednost podjetja?

(Tržno) vrednost podjetja je relativno enostavno in hitro mogoče določiti pri podjetju, ki trguje na borzi (tržna kapitalizacija = število delnic x cena delnice). Pri privatnih podjetjih je določitev ocene vrednosti podjetja nekoliko bolj kompleksna. Zavisi od številnih faktorjev, med drugim tudi od faze življenjskega cikla, napovedi poslovanja podjetja, razvoja dogodkov v okolju v katerem podjetje deluje ipd.

Ali je vrednost podjetja zares osnova strateškim poslovnim odločitvam?

Odgovor je DA. Na osnovi vrednosti podjetja temeljijo številne strateške poslovne odločitve kot npr. kdaj in po kakšni ceni vstopiti / izstopiti iz lastništva podjetja, kakšna je ustrezna zadolženost podjetja, katere strateške spremembe v podjetju izvesti ipd.

Zakaj se je potrebno vselej vsaj okvirno zavedati vrednosti podjetja?

Iz številnih grafov gibanja delnic lahko razberemo osnovno zakonitost kapitalskih naložb – da so predmet relativno visoke volatilnosti oz. da so relativno visoko tvegane. Prav večja nihanja v vrednosti podjetij so razlog zakaj se je potrebno vselej vsaj okvirno zavedati vrednosti podjetja in imeti občutek za tendenco bodočega razvoja.

Katere stvari v poročilu o oceni vrednosti zanimajo “lisjake”?

Uspešni podjetniki in investitorji vrednosti podjetja ne vidijo zgolj kot nek znesek. Vsako podjetje je zgodba zase in vsako podjetje na svoj način ustvarja vrednost. Ključnega pomena je, da se zato poslovanje podjetja razčleni in ocenjeno vrednost podjetja razume v kontekstu notranjih in zunanjih faktorjev, ki vplivajo na vrednost podjetja, ter uporabljenih predpostavk in potencialnih izboljšav.

Kaj vse odraža vrednost podjetja?

Vrednost podjetja celostno odraža vse kar se je dogajalo, se dogaja in se bo dogajalo v podjetju ter njegovem okolju. Govorimo o informaciji, ki na podjetje gleda zares širokogledo. Temelji namreč na prepričanju, da so vsa investirana sredstva zmožna ustvarjati nek donos, prav ta donos pa je hkrati tudi najboljša osnova za določitev ocene vrednosti podjetja.

Kako vem kdaj je pravi čas za prodajo ali nakup podjetja in kakšen vpliv in kakšen vpliv ima na to vrednost podjetja?

Kako primeren je čas za sklepanje transakcij je moč razbrati iz gibanja števila in vrednosti sklenjenih transakcij v posameznem časovnem obdobju (za posamezno geografsko območje oz. za posamezno industrijo). Sklepamo lahko, da večje kot je število transakcij v nekem kvartalu, ugodnejši so časi za sklepanje transakcij. Na verjetnost sklenitve transakcije sicer vplivajo številni faktorji tako na strani ponudbe kot tudi na strani povpraševanja – npr. razvitost industrije, relativna višina vrednosti podjetij, dostop do virov financiranja, zmožnosti financiranja, tveganja ipd. Kako ustrezen čas za prodajo je, pa nenazadnje zavisi tudi od tega kaj se s podjetjem dogaja in kako dobro je podjetje pripravljeno na prodajo. Že res, da je vrednost podjetja le eden od naštetih faktorjev, je pa zagotovo eden pomembnejših. Vse se namreč začne in konča pri vprašanju “cene” in “vrednosti”.

Kako povečam vrednost podjetja brez znanja ocenjevanja vrednosti?

Nič lažjega. V članku smo strnili ključne poslovne ukrepe, s katerimi lahko izboljšate vrednosti vašega podjetja. Razdeljeni so v 5 smiselnih sklopov – Zagotovite visoke denarne tokove iz poslovanja, Optimizirajte vaš neto obratni kapital, Optimizirajte neto investicije, Povečajte potencial rasti, Znižajte tveganja poslovanja. Za konkretne nasvete pa KLIK na povezavo.

Ali je smiselno, da se lotim ocene vrednosti podjetja v lastni režiji?

Vseh stvari se načeloma lahko lotimo sami. Gre se predvsem za vprašanje vložka in tveganj, ki jih s takim početjem sprejemamo. Praviloma velja, da je pomoč strokovnjaka smiselna že pri malo resnejšem podjetju.

Vas zanima več na temo OCENJEVANJE VREDNOSTI PODJETIJ? Tu smo, da vam pomagamo.

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.