FINANČNO SVETOVANJE: Ko je vrednost podjetja večja kot si mislite

Težava: Likvidnost & vrednost podjetja

Lastniki privatnega inženirskega podjetja, specializiranega za srednje velike komunalne projekte, so pristopili h Consilue v paniki, da naj se podjetju 1) poišče strateškega kupca, dokler je le-to še kaj vredno in 2) najde rešitev za zagotovitev likvidnosti za normalno poslovanje (vsaj do trenutka finančne injekcije novega lastnika). Podjetje je v zadnjih obdobjih poslovalo izjemno slabo, kar se je odrazilo tudi v stanju njihove likvidnosti. Prihodki so upadli, nivoji zadolženosti pa v treh četrtletjih leta narasli iz zmerne zadolženosti na 180% Dolg/Kapital in 10,3x Dolg / EBITDA. Lastniki se niso poglabljali v razloge. Informacija o nelikvidnosti je bila za njih dovolj, da so bili pripravljeni podjetje prodati za minimalni znesek.

Bili so mnenja, da je management družbe pokazal interes za nakup in da jih je vredno obravnavati kot enega izmed potencialnih kupcev.

Naslavljanje težave: V kontekstu ustvarjanja vrednosti …

Consilue je pristopil k oceni vrednosti podjetja v skladu s pristopom “od zgoraj navzdol”, ki je med drugim vsebovalo tudi poglobljeno analizo industrije. Po preučitvi le-te, smo ugotovili, da je povpraševanje po projektih močno odvisno od sofinanciranja EU strukturnih skladov, datum vrednotenja pa je sovpadal s prehodom med dvema investicijskima cikloma. Še več, investicijski cikel v prihajanju je močno oklestil tudi proračune ciljnih trgov podjetja.

Po razumevanju problemov, ki so pahnili podjetje v težave, smo izvedli poglobljeno finančno analizo. Poslovanje smo razbili v posamezne projekte in razvoj le-teh ter profitabilnosti analizirali ločeno. Ugotovili smo, da podjetje pravzaprav lahko pričakuje znatno izboljšanje poslovanja v prihajajočih dveh letih, le osredotočiti se morajo na ciljne trge z višjim potencialom investiranja v prihajajočem obdobju. Prav tako pa se pričakujejo tudi prilivi, ki bodo posledica izboljšanja obračanja denarja oz. normalizacije stanja aktivnih časovnih razmejitev (nezaračunani prihodki).

Za namen odločanja smo simulirali ustvarjanje ekonomske vrednosti po letih z operativnim prestrukturiranjem in izboljšanjem profitabilnosti ter brez. Cilj je bil, da se lastnikom prikaže pomen aktivnega angažiranja v prihodnje poslovanje podjetja in vpliv na vrednost njihove naložbe.

Izdelali smo tudi vrednotenje podjetja na predpostavki neprekinjenega poslovanja. Kot podlaga vrednosti je bila uporabljena “tržna vrednost”, zato smo upoštevali tudi ukrepe vsakega racionalnega investitorja – torej tudi operativno prestrukturiranje.

Rezultati: Vrednost podjetja v očeh lastnikov prava

Z vrednotenjem podjetja smo lastnikom pokazali, da je njihovo podjetje v resnici vredno bistveno več od mnenja managementa in od tega kar so sami pričakovali. Uvideli so, da je bilo vse skupaj dobro načrtovano s strani managementa, da bi podjetje prodali po čim nižji ceni.

Kljub visokim nivojem zadolžitve smo prepričali banke, da podprejo podjetje s posojilom, ki bo naslovil kratkoročno likvidnostno vrzel v poslovanju.

Mnenje stranke:

Ko smo ocenjevali podjetje, smo uporabili preprosto metodo – EBITDA smo množili z mnogokratnikom. Tak pristop je bil povsem neprimeren. Skoraj smo se opekli. Zares zelo pomembno je, da se razume ustvarjanje vrednosti v času. V našem primeru je le-ta izhajala iz spremembe obratnega kapitala (znižanje aktivnih časovnih razmejitev) in visoke EBITDA v prvih dveh letih.

Zares zelo hvaležni smo Consilue, da nas je usmeril na pravo pot. Že delamo na zamenjavi managementa in aktivnem pristopu k operativnemu prestrukturiranju podjetja.

Mnenje svetovalca:

Vrednotenje podjetja zahteva poglobljeno razumevanje poslovanja. V zgornjem primeru je bilo potrebno hitro reagirati – kar je glede na situacijo in prepričanja deležnikov v pricesu prineslo številne izzive.

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.