Scroll Top
Ljubljana, Slovenia, EU

Več kot formula za izračun vrednosti podjetja

Vas zanima formula za izračun vrednosti podjetja oz. ocena vrednosti podjetja? Če da – ste na pravem mestu …

Izračun vrednosti podjetja oz. kapitala v podjetju je izziv, s katerim se (običajno ne prav pogosto) srečujejo številni uspešni podjetniki, investitorji, lastniki podjetij in drugi deležniki. Razumevanje generiranja vrednosti namreč v številnih primerih pomembno vpliva na poslovno odločanje in poslovni uspeh.

Kdorkoli se vrednotenja podjetij loti sam, hitro spozna, da je tematika v resnici precej kompleksna, poznavanje teorije pa je pomembno. Pristopi in metode se namreč pogosto razlikujejo, najustreznejša formula za izračun vrednosti podjetja pa v resnici ni ena, pač pa zavisi od številnih specifik predmeta vrednotenja.

Da bi tudi takim, ki so manj vešči vrednotenja podjetij, omogočili, da si lahko ustvarijo okvirno sliko o tem koliko je neko podjetje vredno oz. koliko je vreden nek lastniški delež v podjetju, smo pripravili aplikacijo, ki vam pomaga priti do želenih ugotovitev hitro, enostavno in brezplačno.

Do aplikacije lahko dostopate s klikom na –> LINK <—.

Formula za izračun vrednosti podjetja

Uporaba aplikacije: Za koga in kako

Prednost uporabe aplikacije je, da od vas ne zahteva poznavanja teorije ocenjevanja podjetij, finančne matematike oz. orodja MS Excel.

Do ugotovitev z uporabo aplikacije se pride hitro in učinkovito. Aplikacija je zasnovana na interaktiven način. Uporabnika vodi skozi proces vnašanja potrebnih vhodnih podatkov in ga tekom procesa tudi usmerja. Vsebina se prilagaja kot odraz predhodno zaznanih specifik. Izračuni upoštevajo vaše videnje razvoja in stanja ključnih poslovno-finančno-računovodskih parametrov.

Aplikacija je zasnovana na način, da je (kar se le da) univerzalna; še posebej pa je primerna za vrednotenje rastočih ali zrelih finančno zdravih SMP podjetij v privatni lasti.

Aplikacija je primarno namenjena uporabnikom, ki imajo ustrezno poslovno-finančno-računovodsko poznavanje predmeta vrednotenja. Večinoma so to investitorji, lastniki, poslovodstvo, finančno-računovodsko osebje in drugi.

Pristop in metode: Kako se določi formula za izračun vrednosti podjetja

Aplikacija postopek vrednotenja podjetij za uporabnika precej poenostavi in pohitri. V splošnem pa postopek kot tak sledi praksi ocenjevanja vrednosti podjetij.

Aplikacija se opira na vrednotenje podjetij po dohodkovnem pristopu, vključuje pa tudi preverbo predpostavke neprekinjenega poslovanja. Ugotovitve metode diskontiranih denarnih tokov se tako preverjajo z ugotovitvami metode seštevanja, preden se naredi končni sklep.

Aplikacija se ne opira na tržni pristop (npr. metodo primerljivih transakcij, metodo primerljivih podjetij na borzi). Zares primerljivi podatki iz trga za segment SMP podjetij so namreč pogosto redki, potrebne dodatne prilagoditve pa predmet delikatnejših subjektivnih presoj.

Opozorilo: Formula za izračun vrednosti podjetja ni vse

Ugotovitve ocene vrednosti zavisijo od vhodnih podatkov. Zato je izjemnega pomena, da se vhodni podatki določajo na zanesljiv in ustrezen način. V kolikor niste prepričani v lastne presoje, oceno vrednosti prepustite specializiranemu strokovnjaku. Uporaba aplikacije je na lastno odgovornost.

Nasvet glede komuniciranja vrednosti: Bodite razumljivi

O vrednosti se običajno govori kot o fiksni številki ali pa kot o mnogokratniku izbranega finančnega parametra (v tem primeru se fiksno številko razčleni in navaja del formule izračuna vrednosti podjetja – npr. (EBITDA x) EBITDA mnogokratnik. Oba načina imata svoje prednosti in svoje slabosti. Prednost prvega je nedvoumnost, prednost drugega pa enostavnejša primerljivost ter naslavljanje morebitnih sprememb v času.

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.