Ljubljana, Slovenia, EU

Uravnoteženi sistem kazalnikov – orodje #1

Uravnoteženi sistem kazalnikov (angl. Balanced scorecard) je strateško orodje, ki na relevanten in nepristranski način meri izvajanje strategije. Ustrezno zasnovan uravnoteženi sistem kazalnikov spremlja tako uspešnost kot tudi učinkovitost operativnih ukrepov.

Uravnoteženi sistem kazalnikov preko prilagojenih ključnih kazalnikov uspeha omogoča hitro odzivanje na spremembe strategije in porazdelitev moči različnih interesnih skupin.

Operativna naravnanost sistema uravnoteženih kazalnikov dopušča enostaven in hiter način spremljanja izbranih ključnih kazalnikov uspeha (stanje in spreminjanje v času). Posredno pa odraža tudi prizadevanja managementa, da celovito uresničuje zadano strategijo.

Uravnoteženi sistem kazalnikov je zasnovan na način, ki odraža večplastnost ukrepov. Gre torej za celovit pristop k uresničevanju strategije podjetja.

Pogosto govorimo o naslednjih perspektivah – razvoju in učenju, notranjih procesih, strankah in finančni uspešnosti ter njihovi prepletenosti.

 • Uravnoteženi sistem kazalnikov: Finančna uspešnost
  Kako lastniki vidijo uspešnost družbe? Pogosto se ocenjuje s kazalniki, ki se nanašajo na ustvarjeno dodano vrednost, ceno delnice, tržne deleže, rast, donosnost in marže, likvidnost, preživetje, znižanje stroškov idr.
 • Uravnoteženi sistem kazalnikov: Kupci
  Kako kupci vidijo uspešnost družbe? Pogosto se ocenjuje s kazalniki, ki se nanašajo na zadovoljevanje potreb kupcev (novi trgi, novi izdelki in storitve), raven njihovega zadovoljstva in zvestobe.
 • Uravnoteženi sistem kazalnikov: Notranji procesi
  Kakšna je uspešnost zaposlenih in procesov? Pogosto se ocenjuje s kazalniki, ki se nanašajo na izboljšanje ključnih kompetenc, tehnologije, odličnosti proizvajanja, upravljanje kvalitete, upravljanje zalog, motiviranjem zaposlenih ipd.
 • Uravnoteženi sistem kazalnikov: Razvoj in učenje
  Kakšne možnosti razvoja in učenja imajo kadri? Pogosto se ocenjuje s kazalniki, ki se nanašajo na upravljanje družbe in ključne kadre, razvoj in raziskave, kontinuiranost izboljšav, kadrovanje idr.

 

 “Uravnoteženi sistem kazalnikov – orodje #1” is locked	 Uravnoteženi sistem kazalnikov

Za vsak kazalnik sistema uravnoteženih kazalnikov se določi in časovno opredeli cilj ter odgovorne ljudi za njegovo izvedbo. Tak način spremljanja omogoča boljši nadzor nad izvajanjem strategije in lažje odpravljanje ozkih grl.

Prepletenost plasti sistema uravnoteženih kazalnikov zagotavlja skladnost z ročnostjo strategije in nikakor ne spodbuja kratkoročnih ukrepov, ki bi bili dolgoročno družbi škodljivi.

V nasprotju s tradicionalnim razmišljanjem, so kazalniki v okviru sistema uravnoteženih kazalnikov tako kvantitativne kot tudi kvalitativne narave. Kljub temu, pa določanje kazalnikov zahteva, da razmislimo o možnostih posodabljanja in primerjanja, stopnji zanesljivosti, objektivnosti, nosilcu odgovornosti, trenutnem stanju idr.

Na podlagi strategije in sistema uravnoteženih kazalnikov se pripravijo tudi načrti – finančni načrt, trženjski in prodajni načrt ter operativni načrt.

Vabljeni tudi k prebiranju članka Strategija podjetja po vzoru tuje dobre prakse.

Potrebujete še kakšen bolj konkreten nasvet? Verjamete v to, da je prav strategija podjetja lahko vzvod za pomembnejši preboj vašega podjetja? Poglejmo skupaj kaj se da narediti. Kontaktirajte nas in z veseljem vam pripravimo potek sodelovanja in ponudbo!

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.