Ljubljana, Slovenia, EU

Strategija diferenciacije in strategija stroškovne učinkovitosti

Konkurenčna strategija pooseblja način ustvarjanja konkurenčne prednosti podjetja. Gre za izražanje dodane vrednosti za kupca, bodisi skozi dajanje poudarka nizkim cenam (strategija stroškovne učinkovitosti) bodisi skozi dajanje dodatnih koristi, ki jih kupci cenijo (strategija diferenciacije).

V splošnem govorimo o štirih različnih opcijah razlikovanja družbe od konkurence – družba lahko postane vodilna na področju stroškovne učinkovitosti ali vodilna na področju diferenciacije, po obsegu poslovanja pa ozko (nišni igralec) ali široko usmerjena.

Izbira prave konkurenčne strategije je izjemnega pomena tako za razvoj strategije družbe, poslovne enote kot tudi izdelkov ter storitev.

Strategija stroškovne učinkovitosti

Strategija stroškovne učinkovitosti je zasnovana na zadovoljevanju osnovne potrebe. Vodenje v stroškovni učinkovitosti pomeni, da družba usmerja pozornost predvsem v zniževanje stroškov na najnižje možne nivoje, z namenom, da stranki ponudi najnižjo možno ceno in ji tako omogoči prihranke v primerjavi s ponudbo konkurence. Strategija stroškovne učinkovitosti zahteva visoke tehnične sposobnosti ter visok nivo investicij v tehnologijo, ki posledično omogoča tudi izkoriščanje ekonomij obsega.

V večini primerov se strategija stroškovne učinkovitosti za družbe, ki jo vzamejo “za svojo” prve, odrazi v povišanju tržnega deleža in višji izkoriščenosti zmogljivost, ki še dodatno znižujeta stroške družbe.

Družba, ki želi temeljiti svojo strategijo na minimiziranju stroškov zahteva:

 • Visoko produktivnost
 • Visoko izkoriščenost zmogljivosti
 • Pogajalsko moč pri nakupu vhodnih surovin
 • Vitko proizvodnjo (npr. JIT)
 • Efektiven proizvodni proces
 • Efektiven distribucijski kanal

Uspeh številnih blagovnih znamk, ki so Great examples of a cost leadership brands have obtained a major success by introducing revolutionary business models built on a single base – the lowest possible prices for a given perceived value.

Strategija diferenciacije

Strategija diferenciacije temelji na prepričanju, da vsaka družba potrebuje jasno in unikatno pozicioniranje. Družbe, ki verjamejo v diferenciacijo predpostavljajo, da zadovoljevanje nekaterih komplementarnih koristi določenemu segmentu kupcev predstavlja dodano vrednost, s katero opravičujejo višjo ceno.

Družba, ki želi temeljiti svojo strategijo na diferenciaciji, mora nenehno vlagati v:

 • Vrhunsko kakovost (lastnosti, koristi, trajnost, zanesljivost)
 • Znamčenje (močna prepoznavnost blagovne znamke in zvestoba)
 • Strateško distribuiranje (izdelek/storitev postane nepogrešljiv/-a)
 • Trženjske sposobnosti (oglaševanje, sponzoriranje idr.)

Strategija diferenciacije je lahko dalje razdeljena v segmente:

 • Purifikacija (znižanje cene; znižanje zaznane vrednosti) – primer: EasyJet, Tata, Logan idr.
 • Hibrid (znižanje cene; zvišanje zaznane vrednosti) – primer: IKEA (optimizacija dobavne verige), Loreal (nove BZ odgovor na krizo) etc.
 • Sofistikacija (zvišanje cene; zvišanje zaznane vrednosti) – primer: Mercedes (status), VW (zanesljivost); Toyota (TQM)

Zgoraj omenjene družbe se kljub doseganju ekonomije obsega ne zanašajo na strategijo stroškovne učinkovitosti. Odlične trženjske sposobnosti jim omogočajo, da prodajajo svoje izdelke in storitve po višjih cenah in ob enem prepričujejo kupca, da blagovni znamki ostane zvest.

Strategija razvijanja tržne niše (obseg poslovnih aktivnosti)

Tako strategija stroškovne učinkovitosti kot tudi strategija diferenciacije sta lahko ozko ali široko usmerjeni. Majhnim in srednje velikim družbam zaradi slabše dostopnih resursov v primerjavi z velikimi podjetji pogosto preostane le, da se osredotočijo na določeno tržno nišo in tako postanejo ozko specializirani. Le poglobljeno razumevanje dinamike trga in potreb strank v povezavi z jasnim pozicionranjem in pravo poslovno strategijo vodi v zvestobo blagovni znamki.

Kako na trgu diferencirati svoje izdelke in storitve?

So vaši izdelki in storitve na trgu edinstveno pozicionirani? Če niso – sledite spodnjim korakom:

Korak 1: Določite trenutno pozicioniranje družbe ter posameznih izdelkov in storitev v strankini zavesti

Korak 2: Zamislite si konkurenčno strategijo (strategijo stroškovne učinkovitosti vs. strategijo diferenciacije), ki bi jo želeli zasledovati

Korak 3: Analizirajte konkurenco in določite standard v industriji

Korak 4: Preučite dinamiko trga in vrzeli na trgu

Korak 5: Dokončno določite ustrezno konkurenčno strategijo in poiščite potencialne praktične rešitve.

Želite slišati konkreten nasvet, ki se nanaša na poslovanje vašega podjetja? Poglejmo skupaj kako strateško nasloviti poslovne priložnosti, ki se vam odpirajo. Kontaktirajte nas!

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.