Ljubljana, Slovenia, EU

FINANČNO IN POSLOVNO SVETOVANJE: Nakup baze partnerjev

Težava stranke:

Stranka se uvršča med nišno specializirana SME podjetja, ki poslujejo v industriji predelave plastičnih mas. V portfelju kupcev so eminentna imena svetovnih proizvajalcev iz prehrambene industrije, kozmetične industrije, kemične industrije, farmacevtske industrije, pijačne industrije itd. Družba vidi potencial v širitvi na razvijajoče trge, ki tehnološko še niso tako razviti (npr. trgi Latinske Amerike). Na tak način bi družba z manj resursi lahko dosegla relativno visoke rasti prodaje in zavidljivo dobro profitabilnost – EBITDA maržo.

Stranka je zagovarjala strategijo sodelovanja in tako aktivno razvijala strateška partnerstva z indirektnimi konkurenti po vsem svetu. Tesno sodelovanje je omogočilo stroškovne sinergije in deljenje t.i. mehkih znanj ali know-howa, predvsem tistega na strani dobaviteljev in procesov. Zaradi nestabilnosti razvijajočih se trgov in relativno tveganega poslovanja, se je pojavila tudi priložnost za strateške povezave z enim izmed konkurentov.

Naslavljanje težave:

V prvem koraku je stranka skupaj s svetovalcem izvedla splošen pregled poslovanja konkurenta. Skladno z ugotovitvami je bil njen naslednji korak osredotočen predvsem na tisto, kar je po njenem mnenju zanjo najbolj vredno – nakup baze partnerjev (neopredmetena sredstva).

Consilue je zato v naslednji fazi podrobneje pregledal in analiziral pretekle projekte in njihovo donosnost. Ugotovitve so bile osnova za določitev ključnih predpostavk pri pripravi finančnih projekcij in oceni sinergij za vrednotenje baze partnerjev.

Zaradi ocenjenih tveganj pri prenosu in integraciji baze partnerjev, se je stranki svetovalo tudi to, da zaposli oz. najde način za nadaljnje trajno ali vsaj prehodno sodelovanje s ključnimi kadri konkurenta na prodajni strani in skupen obisk dobaviteljev ter podrobno seznanitev z njihovimi ključnimi konkurenčnimi prednostmi in specifičnimi znanji.

Rezultat:

Nakup baze strank se je izvedel. Skupaj s komplementarnimi aktivnostmi so pričakovane znatne sinergije na strani prihodkov in stroškov ter razpršitev geografskih tveganj.

Mnenje stranke:

Pomembno je razumeti, da je vrednost baze ocenjene po predpostavki “kot do sedaj” gledano iz naše perspektive zelo atraktivno ocenjena. Sodelovanje z zares široko mrežo partnerjev prinaša zares visoke sinergije tako na stroškovni kot tudi na prihodkovni strani. Strinjamo pa se, da je prevzem baze partnerjev pomemben skupaj s ključnimi kadri, saj se le tako lahko ustrezno prenese in integrira bazo partnerjev ter razširi sposobnosti družbe.

Mnenje svetovalca:

Stranka s to potezo dobiva kratkoročni in dolgoročni zagon in sicer s penetracijo razvijajočih se trgov kot tudi geografsko diverzifikacijo tveganj. Integracija bo ključnega pomena. Prav ustrezno zapolnjena prodajna vrzel pa lahko družbi omogoči ustrezne ekonomije obsega, in v kombinaciji z močnim tehničnim znanjem ustvari dobro osnovo za konkuriranje vodilnim svetovnim proizvajalcem.

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.